wellant 1Toepassing van zonnepanelen en winmolen in de duurzame tuin van het Wellantcollege.

Wat er aan vooraf ging

Het Wellantcollege heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en de docenten van Wellant vmbo Houten wilden vanuit het groene vakgebied daar een zichtbare bijdrage aan leveren. In december 2012 zijn zij gestart met het project de 'Duurzame Tuin'. Dit 'groene gezicht' van het onderwijs willen zij graag intern en extern laten zien. In november 2013 heeft het project van DFHouten een gift van 7.000 euro toegekend gekregen voor de plaatsing van een kleine windmolen en zonnepanelen. In de eerste helft van 2016 is de vergunning voor de molen en zonnepanelen verleend.

 

Doel van de duurzame tuin

Het doel van de tuin is leerlingen, medewerkers en inwoners van de gemeente Houten bewuster te maken van duurzaamheid. Doordat de leerlingen van het Wellantcollege betrokken zijn bij ontwerp, aanleg en onderhoud wordt deze bewustwording versterkt. Ook basisscholen en omwonenden zijn welkom de tuin te bezoeken. In de duurzame tuin komen de elementen WATER, ZON, WIND en LUCHT terug. Zo wordt regenwater door de vijver opgevangen en kan worden gebruikt voor de kweek en verzorging van planten. Om de elementen WIND en ZON te verwerken in de tuin gaat het Wellantcollege een kleine windmolen plaatsen en een aantal zonnepanelen.

Door de Duurzame Tuin in te zetten als les- en leeromgeving voor vmbo en mbo leerlingen. De mbo leerlingen volgen een opleiding tot hovenier of groenvoorziener en leggen samen met de leerlingen van het vmbo de Duurzame Tuiin aan. Naast onderwijs is er aandacht voort een duurzame relatie met anderen zoals buurtbewoners, organisaties en bedrijven. Schoolprojecten worden gebruikt om de tuin samen te gebruiken.

 

Gebruik tuin

wellant 2Het moest niet iets worden van 'er bij doen', maar in te passen te zijn in de reguliere lesprogramma's. De vmbo leerlingen zitten in hetzelfde gebouw als de mbo leerlingen. Met de komst van de Duurzame Tuin krijgen ze een eigen tuin in de directe nabijheid van de school. De tuin kan gebruikt worden voor educatieve doeleinden (kennis van duurzame producten en hun onderhoud), zaaien, planten en oogsten van bloemen en groente.

 

Wat vind je zoal in de Duurzame Tuin?

- Een vijver van duurzaam en 100% recyclebaar materiaal

- Een plein van olijvensplit dat CO2 bindt

- Een windmolen en zonnepanelen die onder andere waterpompen aandrijven en lampen van elektriciteit voorzien

- Een groentetuin

- Een insectenwand

- Een waterbassin voor de opvang van het regenwater van het dak van de school

 

Delen

Het wellant wil graag haar kennis en ervaringen delen die zij tijdens het project opdoet. Om er voor te zorgen dat andere scholen dit initiatief ook kunnen inzetten is er een digitale omgeving gemaakt waarin het project wordt toegelicht en het ontwikkelde lesmateriaal voor vmbo en mbo beschikbaar wordt gesteld. Men wordt meegenomen in het proces van het realiseren van de tuin en er worden tips & tricks gegeven. Op die manier hoopt het wellant dat andere scholen het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en hun tijd en eenrgie duurzaam kunnen inzetten.