Wij hebben verschillende vormen van financiele bijdragen (gift of lening):

 
1. De Kleine Keus, een bijdrage tot maximaal €500 per initiatief, is het hele jaar beschikbaar voorzover het budget toereikend is. DFHouten neemt snel een beslissing (meestal niet meer dan enkele weken). Open voor nieuwe initiatieven. 
2. De Groene Keus, een bijdrage tot maximaal €10.000 per initiatief, wordt een keer per jaar in een aanvraagronde uitgegeven. Ingediende initiatieven worden aan het einde van het kalenderjaar tegen elkaar afgewogen en de beste initiatieven worden gehonoreerd. Open voor nieuwe initiatieven.
3. De Groene Prijsvraag, een bijdrage van €10.000 of €5.000, een nieuw experiment in 2020. Lees hier meer. Nu gesloten
4.  De Houtense Verduurzamer van het jaar, wordt een keer per jaar uitgeroepen en door het bestuur gekozen. Zij maakt haar keuze uit genomineerde Houtenaren.. Open voor nominaties tot 1-10-2021. Lees hier meer
 

Een initiatief voor de Groene Keus en de Kleine Keus moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Daarnaast passen wij een aantal beoordelingscriteria toe om het initiatief te beoordelen. Daarbij hebben wij een vaste rolverdeling.


Voorwaarden 

 1. Je initiatief moet gericht zijn op Houten. Dus voor de inwoners, organisaties, instellingen of bedrijven die we in Houten hebben. Het is de bedoeling dat het initiatief niet alleen je eigenbelang dient.
  1. Je initiatief mag bij je aanvraag voor een bijdrage van onze kant nog niet zijn gestart.
 2. Je start je initiatief binnen zes maanden na toekenning van onze bijdrage en binnen een jaar moet je het gerealiseerd hebben.
 3. Alleen initiatieven die zonder een bijdrage van ons niet gerealiseerd kunnen worden, komen in aanmerking voor ondersteuning.
 4. Organisaties die DFHouten financieren zijn uitgesloten van deelname.

Aanvullend voor de Groene Keus:

 1. Een aanvraag is voorzien van een duidelijke beschrijving wat je gaat doen, met een begroting en een planning. Het plan beschrijft dus hoe, met wie, wanneer en met welke middelen je bijdraagt aan de verduurzaming van Houten.
 2. Je levert zelf een eigen bijdrage (in geld, materiaal of uren) die ten minste gelijk is aan onze bijdrage. 

Beoordelingscriteria

 1. De mate waarin je initiatief bijdraagt aan verduurzaming in Houten. In hoeverre is aan het eind Houten een stukje duurzamer geworden?
 2. De mate waarin je initiatief (maatschappelijke) groepen in Houten bereikt die profijt hebben van het project. Hoe groot is de groep die wordt bereikt in Houten?
 3. De kans van slagen van je initiatief. Is Heb je een degelijk plan? In welke mate is het technisch en organisatorisch uitvoerbaar? 
 4. De mate waarin het project vernieuwend is voor Houten. Deze vernieuwingen kunnen technisch, organisatorisch of maatschappelijk zijn..

 


Rolverdeling

Het DuurzaamheidsFonds Houten bestaat uit de werkgroep, die het dagelijkse werk doet, en het bestuur die de belangrijke besluiten neemt. Aanvragen voor bijdragen worden door de werkgroep beoordeeld en besproken. Zij adviseren indieners over hun initiatief. Het bestuur bepaalt uiteindelijk welke initiatieven een bijdrage ontvangen.